Kościół

Kościół św. Katarzyny został poważnie uszkodzony w czasie wojny 1410-1414, ale wkrótce został odbudowany.

W 1441 roku wymieniono w inwentarzu kościoła srebrny  obraz św. Katarzyny, patronki kościoła.

W pierwszej połowie XVI wieku kościół był nieobsadzony.Od reformacji Przezmark stał się siedzibą administracji świeckiej (urzędu), dzięki czemu nastąpił jego rozwój. Wówczas także zmianie uległo rozmieszczenie włók kościelnych. W 1549 roku zamek przezmarski miał w posiadaniu okolice Milikowa, dawnej parafii.

To w zamku przezmarskim obsadzono trzech kanoników pomezańskich, którzy sprzeciwili się protestantyzacji diecezji i biskupstwa. W 1584 roku została zniesiona parafia w Przezmarku, a jej teren włączono do ewangelickiej parafii w Lubachowie. We wsi stał dom modlitw, ale wcześniej służba Boża była sprawowana w kaplicy zamkowej, która została zniszczona. Dom modlitw posiadał czworokątną wieżę z dwoma małymi dzwonami z 1612 roku. W XVII-XVII wieku odprawiano tu msze w języku polskim. Wojny napoleońskie zahamowały świetny rozwój wsi, a kościół uległ zagładzie, dlatego w 1818 roku odnotowano, że parafia w Lubachowie posiadała filię (zrujnowaną) w Przezmarku. Obecną świątynię zbudowano w 1821 roku, a uzupełniono jej bryłę w 1840 roku budując wieżę. Organy zbudowano tutaj w 1869 roku. W okresie protestanckim kaplica wraz z parafią w Lubachowie należała do diecezji morąskiej. W Przezmarku istnieją do dziś zabezpieczone w 1931 roku resztki ruin zamku, zniszczonego w końcu XVIII wieku (wcześniej był w ruinie od 1523 do 1584 roku). W 1945 roku napływający do wsi polscy katolicy przejęli kościół na swoje potrzeby.

Od chwili reerygowania w 1957 roku parafii w Starym Dzierzgoniu wieś i kościół znalazły się w jej granicach-tak jest do dziś.

Reklamy

Blog na WordPress.com.